• http://www.axi.com/int
 • http://www.axi.com/eu
 • http://www.axi.com/uk
 • http://www.axi.com/au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • http://www.axi.com/es-mx
 • http://www.axi.com/fr-ma
 • /id
 • http://www.axi.com/it-ch
 • http://www.axi.com/kr
 • http://www.axi.com/pl
 • http://www.axi.com/pt
 • http://www.axi.com/th
 • http://www.axi.com/tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • http://www.axi.com/zh-au
 • http://www.axi.com/jp
 • http://www.axi.com/za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Nhà môi giới Giới thiệu

Tham gia chương trình đối tác của chúng tôi và bạn sẽ kiếm được hoa hồng cho mỗi
giao dịch mà khách hàng bạn giới thiệu cho Axi thực hiện.

Ba bước để kiếm hoa hồng

1. ĐĂNG KÝ

1. ĐĂNG KÝ

mở tài khoản nhà môi giới giới thiệu (IB) miễn phí và có quyền truy cập ngay vào Cổng Thông Tin Đối Tác Trực tuyến của chúng tôi.

2. GIỚI THIỆU

2. GIỚI THIỆU

khách hàng mở tài khoản giao dịch Axi.

3. KIẾM HOA HỒNG

3. KIẾM HOA HỒNG

trên mỗi giao dịch mà khách hàng của bạn thực hiện với Axi.

Lưu ý rằng để được xem xét trở thành nhà môi giới giới thiệu của Axi, bạn phải được
FCA cấp phép.

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC MÔI GIỚI GIỚI THIỆU

Chương trình đối tác thân thiết của Axi

Hoàn thành mục tiêu giới thiệu của bạn để nhận phần thưởng đặc biệt mỗi quý!

Lợi ích dành cho khách hàng của bạn

 • Nền tảng giao dịch đạt giải thưởng và các công cụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân
  tạo
 • Mức chênh lệch siêu cạnh tranh, thanh toán nhanh chóng và an toàn và
  chi phí giao dịch thấp
 • Một nhà môi giới toàn cầu đáng tin cậy và hàng đầu với hàng ngàn nhà giao dịch thông thái
 • Tài liệu giáo dục miễn phí
 • Hỗ trợ tại chỗ 24/5
 • Nhiều tùy chọn thanh toán với hoa hồng bằng không

Lợi ích dành cho bạn

Thù lao linh hoạt,

Thù lao linh hoạt,

với các khoản hoàn tiền theo cấp, thù lao kết hợp, các khoản chia sẻ và giữ lại lợi nhuận.

Thanh toán hàng ngày và rút tiền ngay lập tức

Thanh toán hàng ngày và rút tiền ngay lập tức

vì vậy bạn có thể truy cập tiền của mình và rút tiền hoàn lại bất cứ lúc nào

Một nhà môi giới toàn cầu đáng tin cậy và hàng đầu

Một nhà môi giới toàn cầu đáng tin cậy và hàng đầu

với sự hiện diện ở hơn 100 quốc gia

Theo dõi nâng cao và thống kê chi tiết

Theo dõi nâng cao và thống kê chi tiết

về khách hàng được giới thiệu

Dịch vụ hỗ trợ cao cấp

Dịch vụ hỗ trợ cao cấp

với nhân viên hỗ trợ tận tâm, dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh và hỗ trợ khách hàng 24/5

Tài liệu tiếp thị đẳng cấp nhất

Tài liệu tiếp thị đẳng cấp nhất

bao gồm biểu ngữ, trang đích và biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng

Cổng Thông Tin Đối Tác của bạn

Khi trở thành Nhà môi giới Giới thiệu của Axi, bạn nhận được:

 • Trình theo dõi nâng cao, giúp bạn xem số dư tài khoản hoàn tiền tổng hợp và lịch
  sử số dư trên nhiều máy chủ.
 • Xem 20 khách hàng hàng đầu của bạn, cho phép bạn xác định và chăm sóc
  những khách hàng có hiệu suất tốt nhất.
 • Các chỉ số hiệu quả hoạt động chính, cho phép bạn xây dựng và duy trì thành
  công hoạt động giới thiệu dựa trên hoa hồng.

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC MÔI GIỚI GIỚI THIỆU

loading...